.workshop filmovej fotografie.

1. časť

.základy filmovej fotografie.

práca s filmovým aparátom

čiernobiele fotografické filmy

čítanie svetla

expozimetrické pomôcky

tipy a rady

exteriérové fotenie

2. časť

.pracujeme s filmom a chémiou.

práca so základným vybavením fotokomory

vývojky

ustaľovače

alternatívne procesy

práca s čiernobielym filmom

príprava roztokov

vyvolávací proces

technické pomôcky tipy a rady

3. časť

.zväčšujeme fotografie.

práca s fotocitlivým papierom

príprava roztokov

práca so zväčšovacím prístrojom

zväčšovanie fotografií

leštenie a sušenie fotografií

tipy a rady

20 € / osoba (max. 5 osôb / termín)

25 € / osoba (max. 2 osoby / termín)

30 € / osoba (max. 1 osoba / termín)

.ceny zahŕňajú účasť na workshope a materiál potrebný pre jednotlivé časti workshopu –

účastníci 1. časti dostanú 1 čiernobiely kinofilm (36 obrázkov),

účastníci 2. časti budú mať k dispozícii potrebné množstvo vyvolávacích roztokov a

účastníci 3. časti majú v cene zahrnuté potrebné množstvo roztokov a fotografický papier.