20. septembra 2019

.najnovšie svetlo z filmu.

.Československá fotografia.

.česká.

.fotografia ako samostatné umenie. .jaromír funke.

.medzivojnová generácia českých fotografov bola prvým hmatateľným míľnikom vo vývoji československej fotografie. Patrili do nej autori, ktorí sa prví identifikovali so svojbytnou českou kultúrou a zároveň ako takí boli akceptovaní zahraničnou fotografickou scénou. Jaromír Funke […]

.česká.

.fotograf za stenou. .josef koudelka.

.vynoril sa spoza steny. A symbolika steny zostala. Josef Koudelka – fotograf udalostí ’68 v Prahe, emigrant, člen agentúry Magnum. .v rokoch 2008-2012 strávil niekoľko týždňov v Izraeli a v Palestíne, kde pracoval na svojom […]

.česká.

.viera a odrazy.drtikol a rössler.

.dva svety, predvojnová nádej a povojnové rozčarovanie, viera v človeka a hľadanie odrazu skutočnosti vo vonkajšom svete. František Drtikol a Jaroslav Rössler. Majster a jeho učeň. .obaja sú považovaní za súčasť avantgardy prvej polovice 20. storočia. Drtikol sa tomuto zaradeniu […]

error: Obsah stránky je chránený !!