.meditácia fotografiou.

1. časť

.základy meditácie fotografiou.

.niekoľko princípov nielen pre LEPŠIU fotografiu.

.mokuso – vnímaj okamih.

.čo je meditácia a aké má miesto pri fotografii.

.základy meditácie a vedomého dýchania.

.7 princípov zenovej estetiky.

.wabi-sabi – ako sa neustále zlepšovať.

.fotografovanie aranžovanej scény.

.fotografovanie prirodzenej scény.

.konzultačná prehliadka diel účastníkov.

19€ / osoba (max. 5 osôb / termín)

2. časť

.maľovanie fotografickej vízie.

.rozdiel medzi dokumentárnou a subjektívnou fotografiou.

.čo je oramagrafia.

.čo je víziografia.

.fotografia ako remeslo a fotografia ako potešenie.

.technické nástroje oramagrafie a víziografie.

.fotografovanie v exteriéri.

.princípy jednoduchých úprav fotografického obrazu.

.konzultačná prehliadka diel účastníkov.

.výber diel pre situačnú výstavu pre obyvateľov mesta.

29€ / osoba (max. 5 osôb / termín)

.čo si na workshop priniesť?

.akýkoľvek digitálny prístroj, ktorý dokáže zaznamenávať obraz. Dôležitý je váš komfort pri ovládaní prístroja. V prípade (akýchkoľvek) fotoaparátov je možnosť si pre potreby workshopu zapožičať statív, resp. základné fotografické filtre, ak ich použitie fotoaparát umožňuje.