.meditácia fotografiou.

.1. časť – základy meditácie fotografiou.

.v teoretickej časti sa dozviete:

 • čo je meditácia a aké je jej miesto pri fotografii a čo majú spoločné
 • niečo o základoch meditácie a vedomého dýchania
 • ako sa dá meditácia upotrebiť pri fotografovaní
 • o 7 princípoch zenovej estetiky a ako ich využiť vo fotografii

.trvanie teoretickej časti: cca 1 hodina. Teoretickej časti je možné sa zúčastniť prezenčne pred praktickou časťou alebo online vo vopred dohodnutom termíne.

.v praktickej časti sa naučíte:

 • jednoduchú praktickú meditáciu
 • fotografovať aranžovanú scénu
 • fotografovať prirodzenú scénu
 • niekoľko princípov postupného zlepšovania fotografického videnia

.trvanie praktickej časti: cca 3 hodiny. V závere praktickej časti je umiestnená konzultačná prehliadka diel účastníkov.

.cena 1.časti – základy meditácie fotografiou: € 29.- / osoba (min.2, max.5 osôb)

.-cena zahŕňa teoretickú aj praktickú časť. Teoretickej časti je možné sa zúčastniť aj online vo vopred dohodnutom termíne. Cenu worshopu účastník vypláca pred začatím praktickej časti-.


.2.časť – maľovanie fotografickej vízie.

.v teoretickej časti sa dozviete:

 • o rozdiele medzi dokumentárnou a subjektívnou fotografiou
 • o tom, či je to oramagrafia a a víziografia
 • o nástrojoch oramagrafie a víziografie

.trvanie teoretickej časti: cca 45 minút. Teoretickej časti je možné sa zúčastniť prezenčne pred praktickou časťou alebo online vo vopred dohodnutom termíne.

.v praktickej časti sa naučíte:

 • kompozičné cvičenia pri fotografovaní v exteriéri
 • pracovať s prirodzeným svetlom
 • vytvárať subjektívnu fotografiu
 • niekoľko princípov jednoduchých úprav fotografického obrazu

.trvanie praktickej časti: cca 4 hodiny. V závere praktickej časti je umiestnená konzultačná prehliadka diel účastníkov.

.cena 2.časti – maľovanie fotografickej vízie: € 39.- / osoba (min.2, max.5 osôb)

.-cena zahŕňa teoretickú aj praktickú časť. Teoretickej časti je možné sa zúčastniť aj online vo vopred dohodnutom termíne. Cenu worshopu účastník vypláca pred začatím praktickej časti-.

.cena za obe časti spolu: 60€ / osoba /aj v prípade individuálneho stretnutia.

.čo si na workshop priniesť?

.akýkoľvek digitálny prístroj, ktorý dokáže zaznamenávať obraz. Dôležitý je váš komfort pri ovládaní prístroja. V prípade (akýchkoľvek) fotoaparátov je možnosť si pre potreby workshopu zapožičať statív, resp. základné fotografické filtre, ak ich použitie fotoaparát umožňuje.