Ako pracujeme a čo ponúkame

DENNÝ ATELIÉR

ČO PONÚKA?
Dnes fotíme skoro všetci a všetci sa radi pozeráme na svoje fotografie. Tie však nie vždy vyjdú podľa predstáv. Čo s tým, keď práve nemám čas ísť na nejaký práve ponúkaný workshop? Keď nemám deň, či dva na to,aby som sa venoval len sebe a fotke?

Otvorte náš Denný Ateliér!

Prinášame vám možnosť priebežného teoretického aj praktického vzdelávania a zdokonaľovania sa vo fotografii presne podľa vašich potrieb.

Priebežné kurzy sú rozdelené do samonosných jednotiek tak, aby každá z nich pokryla čo najvyčerpávajúcejším spôsobom žiadanú tematiku.

Priebežné kurzy delíme do troch blokov - teoretický, praktický a tematický blok.

3 bloky

rôzne úrovne zručností

TEORETICKÝ BLOK

Každá jednotka teoretického bloku má dĺžku 45 minút. V jej priebehu poslucháč získa základné informácie ohľadne základných fotografických zručností (napr. kompozícia, expozícia, ostrenie, teória farieb a pod. - kompletnú štruktúru teoretického bloku uvádzame na príslušnej stránke).

Tieto informácie bude mať poslucháč možnosť zúročiť na príslušnej hodine praktického bloku, resp. pri svojom vlastnom fotografickom snažení. Počet poslucháčov pre jedno stretnutie je 1-3.

Teoretický blok je určený predovšetkým fotografom-začiatočníkom, ktorí chcú preniknúť hlbšie do ríše fotografie.

V TEORETICKOM BLOKU PONÚKAME

kompozícia

AKO NA OBRAZ I.

základy kompozície - obdĺžnik

€ 15,00
  Dozviete sa:

  o základných kompozičných pravidlách
  o zlatom reze
  o stredovej kompozícii
  o dynamike obrazu v obdĺžniku
  o psychológii vizuálu
  o formátoch obdĺžnikového obrazu

AKO NA OBRAZ II.

základy kompozície - štvorec

€ 15,00
  Dozviete sa:

  o vlastnostiach štvorcového formátu
  o spôsobe čítania štvorca
  o harmónii v obraze
  o dráždení kompozíciou
  o porušovaní pravidiel obrazu
  o ľudskom vnímaní (ne)pravidelnosti

AKO NA OBRAZ III.

základy kompozície - výstavba obrazu

€ 15,00
  Dozviete sa:

  o výstavbe plánov obrazu
  o určovaní vzťahov v obraze
  o perspektíve obrazu
  o vodiacich linkách obrazu
  o úlohe vertikál a horizontál
  o vypĺňaní plochy obrazu

V TEORETICKOM BLOKU PONÚKAME

SVETLO A FARBY

AKO NA SVETLO

základy správnej expozície

€ 15,00
  Dozviete sa:

  o meraní expozície
  o expozičnom trojuholníku
  o expozičných režimoch
  o vyjadrovaní sa expozičným časom
  o vyjadrovaní sa clonou
  o histograme

AKO NA FARBY

základy teórie farieb

€ 15,00
  Dozviete sa:

  ako sa miešajú farby vo fotografii
  o vyváženej farebnosti
  o skutočnej "bielej" a "čiernej"
  o farebnom kruhu
  o psychológii farieb
  o farebných režimoch

AKO NA ČIERNOBIELU

prevody farieb do poltónov

€ 15,00
  Dozviete sa:

  o dôležitosti geometrie
  o dôležitosti obrazovej výpovede
  o sile čiernobieleho sveta
  o rozhodovaní "farba vs. čiernobiela"
  o prevodoch farieb na poltóny
  o plnom histograme

Pre upresnenie termínov si kliknite na náš kalendár

AKO PRACUJEME
Práca v Dennom Ateliéri je založená na dennej blízkosti našim poslucháčom, presne podľa ich predstáv a možností. Klient-poslucháč si vyberá tému a čas výučby.

V teoretickom bloku sa vieme téme venovať pri priamom stretnutí v našich priestoroch alebo virtuálne kontaktom cez Skype a na báze zdieľanej prezentácie. Pri témach praktického a tematického bloku je kľúčovým osobný kontakt tútora a poslucháča.

Výučba vo všetkých troch blokoch sa realizuje pri účasti aj jediného poslucháča, ktorý zároveň zvolí čas a dátum výučby. Ak sa postupne pridajú ďalší poslucháči, vykomunikujeme si ideálne podmienky tak, aby všetkým zúčastneným vyhovovali.

Platba za výučbu prebieha na mieste pred začatím výučby, resp. vopred bankovým prevodom alebo prostredníctvom služby PayPal.
osobne aj virtuálne

PRAKTICKÝ BLOK

Každá jednotka praktického bloku má dĺžku 90 minút.

Jednotky praktického bloku sa štruktúrou viažu na teoretický blok a poskytnú poslucháčovi praktickú zručnosť vo vybranej oblasti.

Štruktúra praktického bloku viacvrstevne kombinuje priame fotografické zručnosti so zručnosťami počítačovými (post-proces).

V PRAKTICKOM BLOKU PONÚKAME

KOMPOZIČNÉ CVIČENIA

PRÍJEMNE OBDĹŽNIKY

formát obrazu a jeho dynamika
€ 25,00
  Vyskúšate si:

  dynamiku obdĺžnikových formátov
  vyváženú a nerovnovážnu kompozíciu
  prácu so zlatým rezom
  prácu s voľným priestorom
  prácu s negatívnym priestorom

ZAMOTANÝ ŠTVOREC

formát obrazu a jeho dynamika

€ 25,00
  Vyskúšate si:

  vypĺňanie štvorca
  zvýrazňovanie tvarov
  tvorbu harmónie elementov obrazu
  prácu s negatívnym prestorom
  ako obísť kompozičné pravidlá

VÝSTAVBA OBRAZU

obrazové plány a budovanie vzťahov

€ 25,00
  Vyskúšate si:

  prácu s vodiacim priestorom
  prácu s vodiacimi linkami
  výstavbu plánov
  definíciu hlavného objektu
  prácu so symetriou

V PRAKTICKOM BLOKU PONÚKAME

EXPOZIČNÉ CVIČENIA

DENNÁ FOTOGRAFIA


€ 25,00
  Vyskúšate si:

  prácu v expozičnom trojuholníku
  efekty clony
  efekty času uzávierky
  rozdiely medzi expozičnými režimami
  korekcie expozície pre rôzne scény

NOČNÁ FOTOGRAFIA


€ 25,00
  Vyskúšate si:

  prácu so statívom
  prácu s dlhým časom uzávierky
  čítanie nočnej scény
  premenu tmy na svetlo
  ICM - zámerne rozmazanú fotografiu

HDR FOTOGRAFIA


€ 25,00
  Vyskúšate si:

  prácu s expozičnými režimami
  zónové meranie expozície
  manuálne HDR
  funkciu bracketingu
  spôsoby skladania HDR
BLÍZKOSŤ A FLEXIBILITA

Ak si chce klient-poslucháč objednať výučbu, najprv nahliadne do kalendára, či jeho téma už nie je objednaná.

Ak áno, vyplní registračný formulár a pridá sa k už objednanému termínu.

Ak v kalendári jeho téma nie je, vyplní registračný formulár a zadá požadovaný dátum a čas výučby.

Po odoslaní formulára budeme klienta kontaktovať s potvrdením zadaných údajov a s ďalšími súvisiacimi detailami.

Navyše, pre našich existujúcich poslucháčov ponúkame týždenné konzultačné hodiny - jedna hodinka grátis diskusie v piatok podvečer.

GRÁTIS
piatkové konzutácie

TÉMATICKÝ BLOKKaždá jednotka tematického bloku má dĺžku 120 minút.

Jednotlivé zadania tematického bloku vždy kombinujú viaceré zručnosti, nadobudnuté v teoretickom a praktickom bloku a sú nasmerované do príslušných žánrov fotografie.

Každá jednotka tohto bloku môže byť považovaná za mikro-workshop zvoleného fotografického žánru a jej výstupom praktická fotografia, podliehajúca kritériám konkrétneho žánru.

V TÉMATICKOM BLOKU PONÚKAME

APLIKOVANÉ CVIČENIA

MESTSKÁ GEOMETRIA

architektonický detail

€ 35,00
  Využijete zručnosti:
  kompozičné
  expozičné
  práca s farbami
  prevod do čiernobielej

SUBJEKTÍVNA KRAJINA

krajinný detail

€ 35,00
  Využijete zručnosti:
  kompozičné
  expozičné
  práca s farbami
  prevod do čiernobielej

JEDNODUCHOSŤ V OBJEKTÍVE

minimalistický svet

€ 35,00
  Využijete zručnosti:
  kompozičné
  expozičné
  práca s farbami
  prevod do čiernobielej

Pre upresnenie termínov si kliknite na náš kalendár


..keď nie je čo robiť..

online homeshopy vo vašej izbe na vašom stole

alebo

offline prechádzky za netradičnou fotografiou

Kvapkané fantázie

Svet v miske vody

€ 19
  príprava scény
  nastavenie / miešanie svetla
  technické propozície
  synchronizácia
  výber obrázkov
  spracovanie obrázkov

Výlety poza svetlo

Infračervená fotografia
€ 19
  výber scény
  technické propozície
  práca s infračervenou zostavou
  ostrenie a expozícia
  výber obrázkov
  spracovanie obrázkov