.zen a svetlo.

.začína sa to v hlave. Každý obraz si nosíš najprv v hlave a svetlo a svet naokolo ti ho dovolí si vziať v podobe ako si ho vymyslel. Niekedy sa ti zdá, že svet je príliš obyčajný pre tvoje myšlienky. On nie je. To len ty hľadíš, no nedívaš sa. A tu je tá chvíľa, keď vybočíš zo svojho rámca, siahneš po niečom úplne cudzom, novom a vložíš si to do ohľadu. Niečo, čo vnesie nové vzrušenie a nezvyčajnosť do tvojho vnímania.

.celý svet obdivuje tradičné japonské záhrady. Nie sú nádherné len pre svoje rastlinky a dizajn. Tradične v sebe spájajú niekoľko princípov zenovej estetiky, vzájomne prepojených, ktoré sa dajú preniesť prakticky na všetko krásne, čo človek vníma a tvorí. Ich siedmimi základnými princípmi vieš posunúť hranice svojej kreativity.

Kanso

Jednoduchosť. Všetko je vyjadrené jednoduchým a prirodzeným spôsobom. Kanso vedie k vyjadrovaniu sa bez ozdôb, čisto a jasne. Potlač a vynechaj nepodstatné.

Fukinsei

Asymetria a nepravidelnosť. Princíp kompozičnej rovnováhy postavenej na asymetrii je leitmotivom zenovej estetiky. Samotné enso (zenový kruh) je často znázorňovaný ako neúplný kruh, pripomínajúci nedokonalosť ako súčasť života. Do vizuálneho prejavu nepravidelnosť vnáša dynamiku a krásu. Samotná príroda je plná krásy a harmónie v asymetrii a zároveň v rovnováhe. Asymetrická dynamická krása priťahuje a vnáša život.

Šibui/Šibumi

Elegantná jednoduchosť. Krása zobrazením skutočnosti, bez úprav a dorábok. Priamy a jednoduchý spôsob bez lesku. Šibui popisuje krásu minimalizmu (doslova znamená “horkú chuť”)

Šizen

Prirodzenosť, bez vyumelkovaného prispôsobovania. Nepredstavuje surovú prírodu vo fragmentoch, ale tú, ktorá sama sebou ukazuje účelnosť a zámer.

Jugen

Náznak je viac ako púhe odhalenie. Fotografi pri svojom vizuálnom prejave často vyjadria viac tak, že odhalia menej.

Dacuzoku

Oslobodenie sa od zvykov a pravidiel. Únik z dennej rutiny. Transcendencia konvencií. Tento princíp popisuje prekvapenie z uvedomenia slobody. Svetlo je surovina, realizuje sa vo svete naokolo. Prácou so svetlom odhaľujeme podstatu vecí, vieme ich zdôrazniť, či poskladať do neobvyklých vzťahov.

Sejdžaku

Pokoj a samota. Ten pokoj, keď sme vystavený obrazu z vlastnej mysle. Vidíme ho pred sebou a nevyrušujeme sa ničím postranným, nám nie vlastným. Stretli sme sa so sebou samými.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*