.mokuso.

.historický mikrosvet na Spiši. Spiššká Kapitula, hrad, a malá kaplnka na Sivej brade. Veľakrát som tam už bol potme, najviac ma priťahovala kaplnka, na kopci, síce nie veľkom, ale je z neho do ďaleka vidieť. Vždy sme boli viacerí, sranda, rozhovory, zábavky…a nikdy som si odtiaľ nepriniesol záber, ktorý som mal pred očami pri príchode.

.posledne som tam išiel sám. Už bol sneh, pridával k atmosfére miesta. Kopček som celkom dôverne poznal, ale mal som iný, akýsi intímnejší pocit. Celou cestou som premyšľal, nad fotením, nad svojimi bežnosťami, príjemnými, nepríjemnými. Keď som zastal pred kaplnkou, stalo sa to. -Mokuso-. Hlboký výdych a s ním odišlo všetko, čo na to miesto nepatrilo. Akoby som sa stal súčasťou miesta, scény. Nesústredil som sa, nepremýšľal, len cítil miesto a svetlo. A obrázky zo svojho vnútra som kládol na snímač.

.cestou späť som pozdravil majestát kapituly. Už sa tam nevrátim, toto bolo “to” pekné stretnutie, keď kúsok zo mňa zostal na tom mieste a ja som si vzal jeho svetlo.

.nestačí si popriať dobré svetlo. Na to, aby som pocítil jeho chuť, potrebujem mokuso, zbaviť sa všetkého, čo do toho momentu a na to miesto nepatrí. Pripraviť sa na svetlo.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*