.za stenou..josef koudelka.

.vynoril sa spoza steny. A symbolika steny zostala. Josef Koudelka – fotograf udalostí ’68 v Prahe, emigrant, člen agentúry Magnum.

.v rokoch 2008-2012 strávil niekoľko týždňov v Izraeli a v Palestíne, kde pracoval na svojom zatiaľ poslednom projekte “Stena” a skúmal regionálne spoločenské a environmentálne pomery cez ústredný motív Steny, ktorú postavil Izrael na západnom brehu Jordánu.

.motív “steny” je podvedomým atribútom jeho fotografickej tvorby. Fotografom na “plný úväzok” je od roku 1967. Významne do jeho života zasiahla invázia vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v auguste 1968. Koudelka dokumentoval koniec a symbolický “pohreb” Pražskej jari. Jeho negatívy sa podarilo tajne dostať preč z Československa a doručiť ich do agentúry Magnum. Mnohé z nich boli publikované v Sunday Times pod pseudonymom “Prague Photographer – PP”, z obavy pred možnými perzekúciami doma v Československu. O rok neskôr za ne získal “neznámy český fotograf” Zlatú medailu Roberta Capu. V roku 1970 Koudelka emigroval do Veľkej Británie a Magnum ho obratom odporúčala miestnym úradom ako významného fotografa-reportéra. V 1971 sa stal členom agentúry Magnum. Vďaka členstvu v najprestížnejšej fotoagentúre sveta mal zabezpečený kontakt s tými najrešpektovanejšími autoritami fotografie 20. storočia. Jeho prácu významne podporoval Henri Cartier-Bresson, čo prispelo k získaniu francúzskeho občianstva v roku 1987. Žije striedavo v Paríži a v Prahe.

.Koudelka zostal celý život dokumentaristom. V centre jeho záujmu sú témy ako rozpad, zánik, ničenie, zúfalstvo a odcudzenie. Veľkú časť jeho diela zaberajú krajinky, pochmúrne celky, ktoré on kontrastuje prítomnosťou ľudského ducha. Zameriava sa na komunity, žijúce na okraji spoločnosti, resp. na krajinné celky poškodené ľudskou činnosťou. Tieto témy mu vytvárajú pozadie, do ktorého vsadzuje číreho človeka. Jeho postavy mnohokrát akoby vystupovali z rozprávok. Jeho posledná tvorba sa zameriava už len na číru krajinársku fotografiu, zbavenú ľudského elementu. Princípom “argumentum ex silencio” stopuje následky ľudskej prítomnosti.

.je mimoriadne činorodým fotografom, podľa svojich slov “Musím denně nafotit alespoň tři kazety filmu, i když nemám na programu “focení”, abych si udržel oko ve cviku.”

Galéria prác Josefa Koudelku

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*