.ján halaša.

.fotograf vidieka, fotograf hôr. Po čase sa na jeho fotografiách objavujú ľudia. Ľudia, súvisiaci so slovenskou dedinou a slovenskými horami. Ján Halaša – nadšený fotoamatér. Jeho práce sa ocitli v mnohých publikáciách, aj na mnohých výstavách a sú súčasťou niekoľkých stálych galérijných expozícií.

.hovoriť v prípade Jána Halašu o amaterizme nie je celkom na mieste. Ak áno, tak hádam len do tej miery, že sa neživil výlučne fotografiou. Každopádne jeho dielo možno považovať za dielo amatéra v tom pôvodnom slova zmysle, ak amatéra vnímame ako človeka, ktorý sa zaoberá niečím, čo miluje, čím sa baví a neživí ho to. Slovu „amatér“ dáva základ latinský výraz „amo“, t.j. milovať. A Halaša miloval hory, rurálne scenérie a svoju lásku preniesol do svojho obrazu.

.ján Halaša bol vyštudovaným farmaceutom, dokonca spoluvlastnil pražskú lekáreň K Sv. Duchu. Po druhej svetovej vojne už pracoval len ako zamestnanec rôznych lekární. Pochádzal z Martina, takže lásku k horám mal vštepenú od najútlejšieho veku. A práve od nej sa odvinula jeho počiatočná krajinárska tvorba. Fotil Turiec, Oravu, Liptov, pomerne rozsiahly fotografický korpus vytvoril na Považí. Do roku 1972 pôsobil ako fotograf Trenčianskeho múzea.

.bol zanieteným turistom a turistiku spájal s fotografiou. Zostavil obrázkový zemepis horských oblastí Liptova, Oravy a Turca. Podieľal sa na viacerých vlastivedných publikáciách, kde prispieval predovšetkým obrazovým materiálom.

.v jeho tvorbe možno postrehnúť kombinácie námetov Martina Martinčeka a Ireny Blühovej – hory a ľudia, žijúci mimo „veľkého sveta“ sú blízky „martinčekovskému“ poňatiu, no Halaša nezostáva pri čírom dokumentaristickom stvárnení skutočnosti, ale pridáva do fotografií svojský sociálny rozmer. Človeka vnímal v úzkej súhre s prírodou, charakteristiky ľudí vykresľoval na pozadí hôr so všetkým, čo hory môžu človeku odovzdať. Jeho fotografie sú súčasťou zbierok Slovenskej národnej galérie v Bratislave, galérie M. A. Bazovského v Trenčíne a Moravskej galérie v Brne.

Galéria prác Jána Halašu

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*