.minulosť..gotika..barok..naučili nás čítať..z obrazov, sôch, ornamentiky..prijímali sme, učili sme sa, nachádzali si svoje miesto.

.súčasnosť nás učí, že sme to my, kde sa to deje. Miesto, na ktoré prichádzame, je v nás. A svätostánok je nám otvorený, aby sme sa stretli so sebou. Nerušene..v tichosti..vo všetkej jednoduchosti..nám požičiava svoju geometriu..