.austin kleon.-.génius vs. scénius.

.posledné desaťročia veľmi významne redefinujú postavenie umelca ako tvorivého indivídua. Umenie a umelecké zaoberanie sa stalo podstatne dostupnejšou pôdou a zaoberá sa ním podstatne viac ľudí, než kedykoľvek v minulosti. Rozšírenie umeleckých záberov silno vplýva na pozíciu umelcov a výrazne posúva zaužívaný obraz umelca ako osamelého génia. Hudobný skladateľ a producent Brian Eno stavia voči tomuto obrazu jeho prirodzený protiklad, keď zavádza nový pojem scénius.

.austin kleon. – .kradni ako umelec.

Útla knižočka s provokatívnym názvom, ktorá spája dva zdanlivo nezlučiteľné pojmy. Austin Kleon, spisovateľ a výtvarník, ňou prináša niekoľko rád do života umelca. Ako sám tvrdí v úvode, dávanie akejkoľvek rady je akoby rozprávanie k minulej podobe seba samého, inými slovami, všetky naše rady sú autobiografické, popisujú naše vlastné zlyhania v minulosti.

.smrť umelca. – .zrod kreatívneho podnikateľa.

William Deresiewicz je súčasným literárnym kritikom, teoretikom umenia a spisovateľom. Vyštudoval biológiu a psychológiu na Columbia University, neskôr na rovnakej univerzite získal titul M.A. zo žurnalistiky a vzápätí doktorát z angličtiny. Jeho úspešné štúdiá z neho robia univerzálneho vedca s mimoriadne širokým záberom. Do roku 2008 pôsobil ako pedagóg angličtiny na Yale University a odvtedy pôsobí ako profesionálny spisovateľ a kritik.Koncom decembra 2014 sa na portáli magazínu The Atlantic objavila jeho esej „Smrť umelca – zrod kreatívneho podnikateľa. Deresiewicz v niekoľkých odstavcoch sumarizuje metamorfózy postavenia a image umelca v zmenách spoločenského pohľadu v priebehu posledných niekoľkých storočí od ťažko pracujúceho majstra-remeselníka cez osamelého génia po dôveryhodného profesionála. Posledným stupňom pre neho vo všeobecnom povedomí končí všeobecne poznaný a akceptovaný príbeh umelca.

error: Obsah stránky je chránený !!