„.znalosť fotografie je práve tak dôležitá ako znalosť abecedy.“

/László Moholy-Nagy/

.svetlom nám fotografia kreslí už takmer dvesto rokov. Od tridsiatych rokov 19. storočia zachytávajú remeselní fotografi svet okolo seba v nespočetných variáciách. No len obdobie po prvej svetovej vojne prinieslo uznanie fotografie ako umeleckého média.

.až v dvadsiatych rokoch 20. storočia začali fotografi spodobovať svoj spoločenský, politický a estetický potenciál experimentovaním so svetlom, s perspektívou, s novými objektami, či abstrakciou. Spoločne s hnutiami v maľbe, sochárstve a architektúre sa tieto diela začali nazývať modernou fotografiou.

.fotografiou 20. storočia môžme prechádzať chronologicky, môžme ju prikladať na aktuálne spoločenské a umelecké hnutia alebo môžme sledovať jej principiálne heslá, napríklad aj v abecednom poradí.