.skicár.

.meditácie o svetle.

.som presvedčeným fanúšikom našej západnej kultúry, využívam jej všemožné plusy a výdobytky a znášam aj jej čierne diery. Hľadám rovnováhu medzi plusom a dierou a chcem si vysvetliť ten zbesilý dôraz na “zisk”, “úspech” a […]

.poznámky.

.o.pravidlách.

.kedy pravidlá porušiť? Kedy ich nasledovať? Akoby ich nebolo dosť, urobme si ďalšie… .pravidlá sú, žijú, podopierajú exaktný svet techniky. Ak zdokonaľujeme svoje remeslo, či narábanie s nástrojom, je dobré ich poznať a postupovať podľa […]

.k.práci.

.čo tomu chýba.?

.mám plné harddisky fotiek. Zo všade sa na mňa valí obraz, sme presýtení vizuálom. Keď si zalistujem vo svojich starších fotkách, nájdem tie, ktorým som sa venoval s náležitou pozornosťou, dívam sa na ne a…uvažujem, […]