.skicár.

.v galérii.

.v galérii sa vystavujú umelecké diela. Niekedy viac umelecké, niekedy viac diela. Alebo aj menej. Na stenu galérie ich zavesí kurátor. Hneď potom ako sa dohodne s umelcom, na ktoré jeho kúsky sa budú ostatní dívať […]

.cestovanie.

.smolnícka.ruina.

.pravoslávny chrám, tabaková továreň, artefakty baníckej minulosti, vyľudňujúce sa mestečko. Smolník. Ukrytý medzi horami, jeho špecifická poloha mu predurčuje vysokohorskú klímu, no jeho špecifická minulosť sa dnes zdá byť už len prázdnou kapitolou.