.česká.

.viera a odrazy.drtikol a rössler.

Dva svety, predvojnová nádej a povojnové rozčarovanie, viera v človeka a hľadanie odrazu skutočnosti vo vonkajšom svete. František Drtikol a Jaroslav Rössler. Majster a jeho učeň. Obaja sú považovaní za súčasť avantgardy prvej polovice 20. storočia. Drtikol sa tomuto zaradeniu […]