.pojmografia.

.julia anna gospodarou.-.víziografia.

.umelecká fotografia, jej vývoj vnútri videnia a myslenia autora, ale aj budovanie komunít autorov s podobným zámerom a spôsobom sebavyjadrenia – to všetko Julia Ann Gospodarou prikrýva pojmom víziografia. .digitálna éra priniesla obrovské množstvo nástrojov pre vyjadrenie osobného […]