.choďte von.

Choďte von. Nielen trošku, do obchodu, do práce, ale choďte von, preč z bežného denného priestoru, z obvyklého pracovného vesmíru. Choďte von, bez jasného cieľa, relaxujte, dívajte sa okolo seba. Kráčajte, prechádzajte sa, choďte na bicykli a len vnímajte všetko, čo vám predostrie poľná cestička, či dedinská cesta.

.austin kleon.-.génius vs. scénius.

.posledné desaťročia veľmi významne redefinujú postavenie umelca ako tvorivého indivídua. Umenie a umelecké zaoberanie sa stalo podstatne dostupnejšou pôdou a zaoberá sa ním podstatne viac ľudí, než kedykoľvek v minulosti. Rozšírenie umeleckých záberov silno vplýva na pozíciu umelcov a výrazne posúva zaužívaný obraz umelca ako osamelého génia. Hudobný skladateľ a producent Brian Eno stavia voči tomuto obrazu jeho prirodzený protiklad, keď zavádza nový pojem scénius.

.železník.-.sláva minulosti-bieda dneška.

.život ľudí na Gemeri sa stáročia spájal so železnou rudou. Horný Gemer dodnes sála banskú tradíciu a tento kraj nemožno prejsť bez toho, aby sa človek nestretol s hrdými odznakmi baníckej hrdosti. Mnohokrát dnes už zapadnuté a pomaly vymierajúce dedinky pripomínajú slávnu banícku minulosť Gemera. Len torzá budov, banských objektov a v súčasnosti už len ťažko identifikovateľné stavby nasvedčujú čulému ruchu z minulosti.

error: Obsah stránky je chránený !!