.jenna martin. – .otvorený list systému podpory umenia.

Americká koncepčná fotografka Jenna Martin uverejnila na svojom blogu zaujímavý príspevok, ktorý by si možno nárokoval stať sa manifestom slobodného umelca. Fotografka odhaľuje ideové pozadie svojho zaoberania a snaží sa naň strhnúť pozornosť svojho auditória, vysvetľujúc svoje prístupy a dodávajúc umeleckej platforme reálnu spoločenskú vážnosť. Jednotlivými heslami svojho listu-manifestu volá po uznaní a rešpekte umelca a jeho práce, nenásilnými prirovnaniami sa snaží priblížiť postavenie umelca v spoločnosti a prisúdiť mu pevnú a nescudziteľnú pozíciu. Hľadá podporu, snaží sa ju postaviť na pevné princípy vnímania umeleckej práce ako validného zamestnania.

error: Obsah stránky je chránený !!