.jenna martin. – .otvorený list systému podpory umenia.

Americká koncepčná fotografka Jenna Martin uverejnila na svojom blogu zaujímavý príspevok, ktorý by si možno nárokoval stať sa manifestom slobodného umelca. Fotografka odhaľuje ideové pozadie svojho zaoberania a snaží sa naň strhnúť pozornosť svojho auditória, vysvetľujúc svoje prístupy a dodávajúc umeleckej platforme reálnu spoločenskú vážnosť. Jednotlivými heslami svojho listu-manifestu volá po uznaní a rešpekte umelca a jeho práce, nenásilnými prirovnaniami sa snaží priblížiť postavenie umelca v spoločnosti a prisúdiť mu pevnú a nescudziteľnú pozíciu. Hľadá podporu, snaží sa ju postaviť na pevné princípy vnímania umeleckej práce ako validného zamestnania.

.tvoriť a prežiť.

„Naša rezistencia voči našej vlastnej kreativite je istou formou seba-ničenia.“ Julia Cameron Miestne zastúpenie nadnárodnej spoločnosti vypisuje konkurz na obsadenie voľných pracovných miest. Požadujú vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa , prax 1-2 roky, vek do 30 rokov. Koľko podobných inzerátov koluje na trhu práce? Koľko nádejných adeptov sa nedočkavo chveje pred dverami, za ktorými

.poznámky k martinovi martinčekovi.

Láska, oddanosť,pochopenie a disciplína. Týmito štyrmi slovami sa dá veľmi jasne zadefinovať tvorba Martina Martinčeka. Pripravoval sa na iný svet, plný ruchu, svetiel, pátosu. Chvíľku sa ho snažil mapovať, žiť ním. Predstavoval si, že mu bude celoživotnou náplňou. Avšak zhoda okolností spôsobila, že sa musel s týmto svetom v zárodku rozlúčiť takmer zo dňa na

.irena blühová.

Irena Blühová sa narodila v roku 1904 v Považskej Bystrici v rodine živnostníka. Móric Blüh, jej otec, však nemal ten najrozhodujúcejší vplyv na smerovanie svojej dcéry. Bluhovci boli široko rozvetvenou rodinou s veľmi širkokým záberom naprieč celou spoločnosťou. Otec bol potomkom Lea Frankela, organizátora robotníckeho hnutia v Uhorsku, matka pochádzala z Oravy a jej rodina

error: Obsah stránky je chránený !!